Winner

Sådärja, då var vinnaren korad! Det blir finfina Jonna Brottman som får utstå vårt kaozartade sällskap under kryssningen. Jonna aka urMAsmokescrack är en überskön  brud så det kommmer bli asfett att dela hytt med henne, hoho. Bigup dock till alla sköningar som hörde av sig till kaozmailen! Hoppas vi ses på båten ändå! Shushu!

This entry was posted in Life. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>